Hitro

Prilagodimo se vašim potrebam glede hitrosti izdelave. Če je urgentno, jo lahko izdelamo že v 24 urah!

Ugodno

Naše cene so zelo konkurenčne in z večjim obsegom dela nudimo še dodatne popuste!

Strokovno

Izkaznic ne izdelujemo »na daljavo«, kot nekateri strokovnjaki. Vsako stavbo si ogledamo in zajamemo podatke na terenu.

Zanesljivo

Na nas se lahko zanesete. Dogovorjenega se držimo neupravičeno ne raztegujemo rokov izdelave ali dodajamo dodatnih stroškov!

TRIJE CENOVNI PAKETI!


Osnovni
€ 99
cenovno najugodnejši paket
PODROBNOSTI
Hitri
€ 149
ugodno in hitro
PODROBNOSTI
Ekspress
€ 249
najhitrejši izdelava
PODROBNOSTI

macboog-retina-big

MOŽNOSTI NAROČILA

 • Pošljite email na info@energetske-izkaznice.eu
 • Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca “naročilo”
 • Pošljite naročilnico na EVOKOPTER d.o.o., Trstenjakova 17, 1000 Ljubljana
 • Pokličite na stacionarno telefonsko številko 01 436 48 93
 • Pokličite na mobilno telefonsko številko 031 339 667
Naroči izkaznico

OBVEZNOSTI IN POTEK IZDELAVE

Energetsko izkaznico je dolžan pridobiti lastnik stavbe ali njenega posameznega dela pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku in mu jo posredovati najpozneje pred sklenitvijo pogodbe. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.
 • Stanovanjske in poslovne stavbe Energetska izkaznica je obvezna v kolikor se stavba ali del stavbe prodaja ali na novo oddaja za obdobje, daljše od enega leta. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora Energetsko izkaznico zagotoviti in predložiti kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe.
 • Stavbe javnega sektorja Stavbe v lasti javnega sektorja morajo, kot vzor učinkovite rabe energije, imeti energetsko izkaznico že takoj, ne glede na prodajo ali nov najem. Stavbe, večje od 500 m2 uporabne površine (oz. 250 m2 po 9.6.2015) morajo imeti energetsko izkaznico izobešeno na vidnem mestu, dostopnem javnosti.
 • Za izdelavo energetske izkaznice je potreben ogled stavbe, kjer mora lastnik omogočiti tudi dostop do ogrevalne naprave.
 • Pred ogledom je potrebno pripraviti vse podatke o stavbi, ki so na voljo (tloris kvadratur, arhitekturni načrti, dokumentacija morebitne sanacije, …). Če nič ni na voljo bodo potrebne izmere in ocene gradbenih elementov.
 • Zajete podate na terenu (ogled stavbe) in podatki iz razpoložljive dokumentacije se uporabijo pri modeliranju stavbe/stanovanja.
 • V dogovorjenem roku se izdela in pri javnem organu vpiše energetska izkaznica, katero vam nato pošljemo oziroma dostavimo.
Lastnik stanovanjske ali poslovne stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku, energetske izkaznice ni treba predložiti.  Stavbe v lasti javnega sektorja morajo imeti energetsko izkaznico že danes.
Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.
Z globo v višini od 1.000 eurov do  10.000 eurov se kaznuje pravno osebo, ter odgovorno osebo pravne osebe z globo v višini od 100 do 500 eurov, če na vidno mesto ne namesti veljavne energetske izkaznice v stavbah nad 500 m² (250 m² po 9.6.2015), ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja. Z globo v višini 1.000 eurov bo za prekršek kaznovan upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m² (250 m² po 9.6.2015), ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto. Z globo v višini 250 eurov bo za prekršek kaznovan lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe.

Naroči izkaznico